TUNING IN TO KIDS -2020 


Sted: Nettbasert kurs 

Tidspunkt: 26. oktober, 27. oktober, 2. november 2020,  kl 09.00-16.00

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Kursholdere: Maria Saugstad Hodne og Anette Elisabeht Hodt Eijerstam

Pris: kr 7000, - Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk og norsk. Selve kurset holdes på norsk. 

Kurset er godkjent som vedlikeholdskurs, 12 timer fra Norsk Psykologforening.  

Kurslederkurs i foreldreveiledning

Hovedfokuset i  Tuning in to Kids er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering

Tuning in to Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Det kan kombineres med andre intervensjoner, tilbys som en del av individuell oppfølging av familier eller som et gruppebasert foreldrekurs på 6-8 kurskvelder. 

Kurslederkurset inkluderer alt materiale du trenger for å bruke Tuning in to Kids, både manual, filmeksempler og støttemateriell. Støttematerialet finnes også på norsk.

Kurset fokuserer på hvordan foreldre kan veilede barn i å være mer oppmerksomme på følelsene sine og lære å takle både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. 

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgspersoner å

  • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
  • Hjelpe barn med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
  • Hjelpe barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
  • Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
  • Nyte tiden med barnet sitt

Tuning in to kids er forskningsbasert

Studiene viser at Tuning in to kids forbedrer foreldreegenskaper, foreldre-barn-relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd. Spesielt gode resultater finnes i grupper med emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer.


KURSHOLDERE:

Anette Elisabeht Hodt Eijerstam 

Anette er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo med fordypning i individualterapi for voksne. Hun har arbeidet med behandling og oppfølging av barn, unge og deres familier ved forebyggende psykisk helsetjenester i Oslo kommune, samt erfaring fra spesialisthelsetjenesten (BUP). Hun har god erfaring med et bredt spekter av psykiske vansker og har spesialisert seg i å veilede foreldre i Tuning in to kids, samt søvn og samspill i spedbarnsfasen. 

Maria Saugstad Hodne 

Maria er psykolog. Hun tok utdannelsen sin ved psykologisk institutt i Oslo og var ferdig utdannet våren 2007. Hun har tatt spesialistutdannelse ved IAP i barne- og familieterapi. Maria har lang erfaring med arbeid med barn og deres familier fra spesialisthelsetjenesten (BUP), PPT og forebyggende psykisk helsetjenester. Hun har mye erfaring med mødre med fødselsdepresjoner, tidlig samspill, sinte og engstelige barn og foreldre som opplever foreldrerollen krevende. . Hun har spesialisert seg i å bruke metoder som cos (trygghetssirkelen) og Tuning in to kids/teens. Maria underviser terapeuter i metoden Tuning in to kids, i samarbeid med Tuning in to kids Europe. Hun har bred veiledningserfaring ovenfor offentlige ansatte.

Påmelding

Meld deg på kurset her.  Du vil snart motta en bekreftelse på e-post.

Personvernerklæring