KURS

Tuning in to kids (TIK)

Oslo, høst 2020

Mer info og påmelding

MIM Metodekurs

Oslo, høst 2020

Mer info og påmelding

Vi tilbyr spisskompetanse innen barn og unges utvikling, endringsledelse og familiearbeid.

Vi hjelper deg gjerne med veiledning, foredrag, kurs og workshops.

Aller best liker vi å jobbe sammen med deg og dine kolleger over tid for å skape varige endringer.

Kontakt oss