Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan nettsiden Utviklingsstøtte-Kompetansetjeneste for tidlig innsats behandler personopplysninger om sine besøkende. 

 Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon eller informasjon om interesser.

Ansvar

Kompetansetjeneste for tidlig innsats AS er behandlingsansvarlig. Dette betyr at vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på nettsidene.

Dersom ikke annet er opplyst vil opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av webnode som er vår tredjepartsleverandør og drifter våre nettsider. Se også https://no.webnode.com/personvern/

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for.

Lenker til eksterne nettsider

På nettsidene har vi lenker til andre organisasjoner og virksomheter. Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vår ikke omfatter disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene må du forholde deg til retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

Dine rettigheter

Alle har rett til generell informasjon om Kompetansetjenste for tidlig innsats AS sin behandling av personopplysninger. Dersom personopplysninger lagres har du også rett til innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å få informasjon om hvor personopplysningene er hentet fra, til hvilke formål de blir brukt og om de har blitt gitt videre til noen andre.

Kontakt

Har du spørsmål om personvern på nettsidene eller ønsker innsyn kan du ta kontakt med oss på følgende epostadresse:  post@tidlig-innsats.no

Personvernerklæring