OM 

Kompetansetjeneste for tidlig innsats AS 

Selskapet ble etablert i 2018. Vårt mål er å bidra til kompetanse om hvordan voksne kan støtte barn og unges utvikling og fremme trivsel, livsmestring og psykisk helse.

Vårt standpunkt er at det er mer effektivt å fremme og forebygge enn å sette inn tiltak først når utfordringene har vokst. Derfor har vi fokus på barnas hverdagsarenaer som foreldre og omsorgspersoner i barnehage og skole. 

Hanne Holme er daglig leder for Utviklingsstøtte - Kompetansetjeneste for tidlig innsats AS. Hanne har videreutdanning i folkehelsevitenskap og har lang erfaring fra større interkommunale prosjekter med vekt på arbeid med familier i helsestasjoner og barnehagekvalitet.

Hannes nøkkelkompetanse er barn og unges utvikling og psykiske helse, undervisning, endringsledelse, prosessledelse og prosjektledelse.  

Forretningsadresse: Sjølivegen 112, 2210 GRANLI
Org.nr.920 997 767 MVA Foretaksregisteret


Utviklingsstøtte

Relasjonen mellom barn og unge og deres omsorgspersoner har stor betydning for trivsel, livsmestring, utvikling og psykisk helse. Barn og unge utvikler seg gjennom nære relasjoner til sine omsorgspersoner. Og omsorgspersonene vil også påvirkes av barnet. Det er i samspillet utviklingen skjer, og i samspillet kan vi støtte barn og unges utvikling.

Vi tilbyr derfor kompetanseheving i utviklingsstøtte for foreldre og omsorgspersoner i barnehage og skole samt andre som jobber med barn, unge og familier.

Endringsledelse og prosesstøtte

Aller best liker vi å jobbe sammen med deg og dine kolleger over tid for å skape varige endringer. Det er når vi jobber sammen i en prosess over tid og bruker ulike metoder som forelesninger, digitale verktøy, aktiv læring i workshops og setter endringer og ny kunnskap i system at vi  skaper endringer som har betydning for utvikling, trivsel, livsmestring og psykisk helse hos barn og unge. 

Vi tilbyr derfor endringsledelse og prosessledelse som del av en skreddersydd kompetansepakke. Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

SEND FORESPØRSEL

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.

Personvernerklæring