Tuning in to teens

2 dagers kurslederkurs 

Oslo, 25. og 26. november 2019

Gå til kursbeskrivelse og påmeldingMarte Meo

2 årig utdanning

Oslo, oppstart 22.august

Gå til kursbeskrivelse og påmelding

Mim workshop

For deg som jobber med gravide og sped- og småbarnsforeldre

Oslo, 17. og 18. oktober

Gå til kursbeskrivelse og påmelding

Mim metode

Lær å vurdere kvalitet i samspill mellom omsorgspersoner og barn

Oslo, 15 og 16. okt og 14. og 15. nov

Gå til kursbeskrivelse og påmelding

CLASS observasjon

Storbarnsavdelinger  i barnehage 

Oslo, 28, 29. og 30.oktober

Gå til kursbeskrivelse og påmelding 

Theraplay trinn 1

Ukeskurs i leketerapi (1-12 år)

Oslo, 2.-5. september

Gå til kursbeskrivelse og påmelding