Kurs 

Tuning in to teens

3 dagers kurslederkurs 

Nettbasert vår 2021


Nurture and Play

Lekbasert intervensjon  

Les mer og meld din interesse


Mim metodekurs

Lær å vurdere kvalitet i samspill mellom omsorgspersoner og barn

Mim metodekurs vår 2021
Kontakt oss om kurs på din arbeidsplass