Kurs 

Nurture and Play

Lekbasert intervensjon  

Les mer og meld din interesse


Tuning in to kids

2 dagers kurslederkurs

Neste kurs: høst 2020

Mim workshop

For deg som jobber med gravide og sped- og småbarnsforeldre

Neste kurs 4.desember

Tuning in to teens

2 dagers kurslederkurs 

Neste kurs: Høst 2020CLASS observasjon

Storbarnsavdelinger  i barnehage og småskole

Neste kurs: Nettbasert januar 2021

Mim metodekurs

Lær å vurdere kvalitet i samspill mellom omsorgspersoner og barn

Neste kurs: høst 2020
Kontakt oss om kurs på din arbeidsplass