Nurture and play: Mentaliseringsbasert foreldre og barn intervensjon

Passer for:  

Helsesykepleiere, psykologer, pedagoger, psykiatere, familieterapeuter og psykoterapeuter som ønsker å lære en lekende og aktiv måte å jobbe på med foreldre, omsorgspersoner og barn i alderen 0-5 år for å styrke foreldre og omsorgsgivere i samspill med barnet. 

Kursleder: Saara Salo

Pris: 8000,- per person

Sted: Citybox, Prinsens gate 6, 0152 Oslo/ nettbasert via Zoom

Samlinger: 

Del 1: 25. og 26.april 2022. Online kl. 10.00-16.00- link og informasjon sendes deg på e-post

Del 2: 29. og 30. august 2022. Fysisk fremmøte kl. 9.00-15.00.  Citybox hotell, Prinsens gate 6, 0152 Oslo. 

Hjemmearbeid

Mellom del 1 og del 2 oppfordres deltakere til å begynne arbeidet med NaP. Dette er spesielt viktig siden del 2 av treningen er en veiledende trening med fysisk oppmøte. For å bli sertifisert til å bruke NaP må deltakerne vise frem to videoer av deres arbeid. Dette gjøres enten i del 2 av treningen eller senere under veiledning (noe som må bookes og betales separat). Det finnes også mulighet for online gruppeveiledning.Nurture and play (NaP)

Nurture and play (NaP) er en kortvarig intervensjon basert på Theraplay og mentaliseringsteori. Gjennom lekbaserte aktiviteter øver og styrkes evne til turtaking, synkronitet og speiling i tillegg til evnen til  sette seg inn i barnets mentale verden gjennom å leve seg inn i barnets følelser, tanker og handlinger. 

NaP kan brukes i foreldrestøttende arbeid i jobbing med barn fra svangerskapet til 5-års alder. NaP kan brukes av jordmor eller helsesykepleier i helsestasjonstjenesten. men også i mer spesialiserte arenaer som i BUP/DPS-regi, familievernkontor eller andre tjenestesteder som møter gravide og småbarnsforeldre. NaP kan godt kombineres med andre metoder eller måter å jobbe med foreldre og barn på.

Lek og omsorg

Nurture and play er bygget opp omkring aktive og lekne aktiviteter som fokuserer på synkronitet og speiling. I tillegg fremmer NaP omsorgsgiveres eksplisitte mentalisering gjennom refleksjonsbaserte øvelser, hjemmeoppgaver og/eller videotilbakemeldinger sammen med omsorgsgivere.

Målet er å:

- støtte omsorgsgiverne i å møte barnets behov for oppmerksomhet, beroligelse og omsorg gjennom samstemt samspill.

- støtte omsorgsgiverne i å sette grenser, reparere og engasjere barnet gjennom utviklingsmessig adekvat lek

- fremme barnets evne til å svare på omsorgsgiveres forsøk på kontakt

- gi omsorgsgiverne en større forståelse for barnets behov og følelser

Nurture and Play kan bli gitt til en forelder-barn-dyade, en familie (Familie NaP) eller i en gruppe som starter under graviditeten (Group NaP).

Denne 4-dagers opplæringen vil gi deg:

  • en gjennomgang av det teoretiske og empiriske grunnlaget for intervensjonen
  • kompetanse til å gjennomføre intervensjonen i praksis

Kursleder:

Opplæringen holdes av Saara Salo. Salo har vært med på utvikling av MIM/ D-EIS, Nurture&play og Theraplay. Salo har mer enn 15 års klinisk og vitenskapelig erfaring fra arbeidet med nære relasjoner. Koblingen mellom teori og klinisk erfaring gjør undervisningen hennes nyansert og relevant for praksis. Salos fokus på å styrke de nære relasjoner for å fremme barnets utvikling og trivsel, har gitt unik tilgang til en solid kompetanse og erfaring fra jobbing med gravide, foreldre og andre omsorgsgivere.

Forutsetninger for deltakere:

Denne 4-dagers treningen (2 deler, 6 timer per dag) vil forberede deg på å gjennomføre intervensjonen i kliniske settinger.

Del 1 av treningen er digital via Zoom. Mellom del 1 og del 2 oppfordres deltakere til å begynne  å bruke  og arbeide med NaP i praksis. Dette er spesielt viktig siden del 2 av treningen er en veiledende trening med fysisk oppmøte. 

For å bli sertifisert til å bruke NaP må deltakerne vise frem to videoer av deres arbeid. Dette gjøres enten i del 2 av treningen eller senere under veiledning (noe som må bookes og betales separat). Det finnes også mulighet for online gruppeveiledning.

 

Personvernerklæring