MIM Metodekurs høst 2021  

Tidspunkt: Kurset vil ha to nettbaserte samlinger: 

Samling nr 1: 15-16. februar 2021 kl 9- 16

Samling nr 2: 8-9. mars 2021 kl 9- 16

Sted: Nettbasert

Pris:  kr 7.500,- 

Kursleder: Saara Salo, kurset holdes på engelsk. 

Kreditering: Kurset er godkjent som 30 timers vedlikeholdsakitviet for psykologspesialister av Norsk psykologforening. 


MIM er en strukturert metode som brukes til observasjon og vurdering av kvalitet og mønster i interaksjon mellom barn og omsorgspersonen, par og gravide.  MIM-metoden kan brukes som en egen intervensjon eller som observasjonsmetode i Theraplay-terapi.

MIM har sin forankring i tilknytningsteori. Kurset starter med en innføring i det teoretiske fundament metoden bygger på, som blant annet intersubjektivitet, mentalisering, emosjonell tilgjengelighet og markert speiling. Bruk av metoden i klinisk praksis blir illustrert ved bruk av 7 ulike treningsfilmer. Det gis også anledning til å ta med egne opptak. 

Kurset passer for deg som er kommunepsykolog eller som jobber terapeutisk i kommunen, jobber i spesialisthelsetjenesten, BUP, er barneansvarlige i DPS og BUF-etats fagteam. Det anbefales at minst to fra hver arbeidsplass deltar.

Les mer om forskningen bak MIM-metoden:https://theraplay.org/index.php/mim-research

Påmelding

Meld deg på kurset. Du vil i løpet av kort tid motta bekreftelse på din påmeliding.

Personvernerklæring