MIM Metodekurs juni 2023  

På grunn av stor etterspørsel settes det nå opp nytt kurs i Mim metode vår 2023

Tidspunkt: Kurset vil ha to nettbaserte samlinger

Samling nr 1:  19. og 20. juni kl 9-16 

Samling nr 2: 14. og 15. september kl 9-16

Pris:  kr 7.500,- 

Kursleder: Saara Salo, kurset holdes på engelsk. 


MIM er en strukturert metode som brukes til observasjon og vurdering av kvalitet og mønster i interaksjon mellom barn og omsorgspersonen, par og gravide.  MIM-metoden kan brukes som en egen intervensjon eller som observasjonsmetode i Theraplay-terapi.

MIM har sin forankring i tilknytningsteori. Kurset starter med en innføring i det teoretiske fundament metoden bygger på, som blant annet intersubjektivitet, mentalisering, emosjonell tilgjengelighet og markert speiling. Bruk av metoden i klinisk praksis blir illustrert ved bruk av 7 ulike treningsfilmer. Det gis også anledning til å ta med egne opptak. 

Kurset passer for deg som er kommunepsykolog eller som jobber terapeutisk i kommunen, jobber i spesialisthelsetjenesten, BUP, er barneansvarlige i DPS og BUF-etats fagteam. Det anbefales at minst to fra hver arbeidsplass deltar.

Les mer om forskningen bak MIM-metoden:https://theraplay.org/index.php/mim-research

PÅMELDING

Send din påmelding i dag! Du vil motta en bekreftelse fra oss på epost i løpet av få dager. 

Personvernerklæring