MIM familie og par 2023 

Målgruppe: For deg som har erfaring i bruk av Marschak Interaction Method (MIM) og jobber med familier og par-relasjoner. Kurset passer for deg som er kommunepsykolog eller som jobber terapeutisk i kommunen, jobber i spesialisthelsetjenesten, BUP, er barneansvarlige i DPS og BUF-etats fagteam o.l som jobber med barn, familier og par.

TIDSPUNKT ANNONSERES SENERE

Pris: 6000,-

Kursleder: Saara Salo, kurset holdes på engelsk.


MIM Familie og par

Vi inviterer nå til et to-dagers kurs for deg som er interessert i å jobbe med MIM for familier og par.

Målet med den avanserte treningen er å utvide det tradisjonelle fokuset på MIM-observasjoner -selve foreldre-barn-dyaden - til å se mer på hele familien som system, inkludert et blikk på de voksnes ferdigheter som foreldre sammen (co-parenting) og de voksnes par-dynamikker. 

Kurset vil inneholde kliniske videoeksempler på Familie-MIM (1,5 dag) og par-MIM (1/2 dag). Det vil også gis eksempler på RVF (Reflektiv videotilbakemelding) og eksempler på kvantitativ og kvalitativ vurdering av familie-MIM.

Kursets læringsmål er:

 Hvordan er systemiske interaksjoner annerledes enn dyadiske foreldre-barn-vurderinger?

 Dimensjoner av sunne familieinteraksjoner

 Hvordan bruke MIM med familie og voksne par

 Hvordan forstå og skåre familie-MIM-observasjoner


Deltakerne vil få tilsendt en lenke til Dropbox-filer 2 uker før workshopen. Materialet inkluderer selve presentasjonen, en egen Family-Interaction Style Rating-manual (pdf), et appendix og foreslåtte artikler dere kan lese. Foreleser benytter zoom-link, invitasjonen vil bli sendt ut til alledeltakerne via epost, sammen med praktisk informasjon om kurset.

Kurset holdes av Saara Salo som tidligere har ledet flere MIM-kurs i Norge. Salo har vært med på utvikling av MIM/ D-EIS og Nuture&play og Theraplay. Saara Salo har mer enn 15 års klinisk og vitenskapelig erfaring. Hennes fokus er å forstå mer av hvordan nære relasjoner formes, oghvordan de fremmer barnets helse og utvikling. Salos fokus på nære relasjoner, - både innen emosjonsfokuset parterapi samt med familier, har gitt unik tilgang til en solid kompetanse ogerfaring fra jobbing med gravide, foreldre og andre omsorgsgivere.

Les mer om forskningen bak MIM her: https://theraplay.org/index.php/mim-research</p>

Personvernerklæring