CLASS observasjonskurs 

Pre-K (3-6 år) - Nettbasert


Sted: Nettbasert kurs

Tidspunkt:  27. og 28. januar 2021

Kursleder: Amalie Vatne Brean

Passer for: Barnehagelærere og andre som jobber i barnehage med barn 3-6 år

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Pris: kr 10 000, - Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk, samt sertifiseringsavgift. Kurset holdes på norsk. 

Forbehold: Kurset krever minimum 10 deltakere for å gjennomføres. 

Observasjon av kvalitet i barnehager

Nå tilbys CLASS observasjonstrening via nett. CLASS bruker forskningsdrevet innsikt for å forbedre hvordan voksne i barnehager og skoler samhandler med barn. Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. 

Motivasjon for kvalitetsforbedring 

Ved å bruke CLASS kan du vurdere kvaliteten i samspillet med barna i din avdeling. Kvaliteten måles gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av avdelingen og tilrettelegging for kognitiv utvikling og læring. CLASs observasjonene kan derfor brukes til å vedlikeholde og forbedre kvaliteten i barnehagen.  Metoden er motiverende og gir kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvalitet i samhandling med barna. 


Konkret tilbakemelding

Gjennom CLASS observasjoner i barnehagen får avdelingen en konkret og tydelig tilbakemelding slik at det blir enkelt å støtte de ansattes refleksjon og motivere til forbedringer. Denne 2-dagers observatør-opplæringen gir en grundig forståelse og trening i CLASS i barnehageavdelinger eller klasserom. 

CLASS er forskningsbasert

Classroom Assessment scoring System (CLASS) er prøvd ut i mer enn 150 studier. Forskningen på CLASS viser blant annet at barn som har gått i barnehager eller skoleklasser med høy kvalitet målt med CLASS har bedre akademiske og sosiale ferdigheter. CLASS er også benyttet i norske studier. 

CLASS bruker forskningsdrevet innsikt for å forbedre hvordan voksne i barnehager og skoler samhandler med barn. Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. CLASS bruker forskningsdrevet innsikt for å forbedre hvordan voksne i barnehager og skoler samhandler med barn. Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. 


Amalie Vatne Brean leder opplæringen 

Amalie er sertifisert trener i CLASS fra Teachstone og vil lede dere gjennom disse tre dagene.  

Amalie er utdannet psykolog og jobber klinisk med ungdom, gravide og foreldre. Amalie har fordypning innen graviditet og tiden etter fødsel, utviklingspsykologi, nevrobiologi, affektregulering og intersubjektiv forståelse av relasjoner.

Ta kontakt med Amalie via post@tidlig-innsats.no

Påmelding

Meld deg på kurset. Du vil få bekreftelse på e-post om at vi har mottatt din påmelding. 

Personvernerklæring