Veiledning: Psykoterapi i svangerskapet

Passer for: Leger, psykologer og psykiatere som ønsker veiledning på eget behandlingsarbeid med gravide og deres partnere.

Veileder: lic. psykolog Margareta Brodèn

Antall: inntil 10 stk i gruppe

Sted: Oslo

Tid: 3. juni, 26. august, 30. september, 4. november og 2. desember, klokken 10:00 - 15:00

Pris: pr deltaker kr 14 000,- inkludert lunsj.

Arrangør:  Kompetansetjeneste for tidlig innsats i samarbeid med Landsforeningen 1001 dager


Veiledning

Bakgrunn:

Psykoterapi i svangerskap og barseltid er en kompleks psykoterapeutisk prosess med en kort

fartstid innen akademia. Behandler må ivareta både mor, ufødt eller nyfødt barn, samt ofte

også partner. Dette krever spesialisert kunnskap. Kvinner med strev i denne perioden må

møtes av behandlere med kompetanse på perinatal mental helse. Dette er presisert i

"Fødselsveilederen" (DNLF, 2020).

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-

forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/mental-helse-i-svangerskapet/


Fortsatt erfarer noen kvinner å bli avvist av behandlere når de opplever strev i denne perioden,

ettersom mange tror terapi er for krevende for gravide. Strev i denne perioden kan imidlertid

medføre risiko for mor, skjevutvikling for barnet, og for familien som helhet. I forbindelse

med svangerskap, fødsel og barseltid, er kvinnen mer sårbar for å utvikle psykiske lidelser

enn noen annen gang i livet.


Det å møte kvinnen godt nok i denne perioden, vil derfor kunne forebygge og lindre lidelse.

Endel jordmødre og helsesykepleiere benytter EPDS som screening for depresjon og kan tilby

gode støttesamtaler, men noen kvinner har behov for mer terapeutisk oppfølgning. Vårt ønske

er derfor å tilby leger, psykologer og psykiatere som møter gravide i sitt arbeid, en mulighet

til fordypning og veiledning i egen praksis.


Veileder:

Margareta Broden er lic psykolog, dr psychol og dosent og har arbeidet som barnespykolog i

Malmö siden 1971. Høsten 1978 utviklet hun en behandlingsmodell for familier med barn 0-

3 år på Viktoriagården. Etter hvert ble også gravide og deres partnere inkludert.

Margareta Brodén har beskrevet dette arbeidet i to bøker:

Mor och barn I Ingenmansland (1989) och Graviditetens Möjligheter (2004)

Hun er en mye brukt foreleser i alle de nordiske landene og har vært svært sentral i

oppbyggingen av utdanningstilbud og veiledning i perinatal mental helse.


Landsforeningen 1001 dager er en organisasjon som jobber med mental helse under graviditet

og etter fødsel. Gjennom å kombinere førstehåndserfaring, forskning og klinisk erfaring,

arbeides det for å sikre sårbare gravide gode kunnskapsbaserte tiltak.

Kompetansetjeneste for tidlig innsats består av offentlig ansatte og privatpraktiserende

behandlere som gjennom enkeltmannsforetak gir tilbud for å styrke kompetansen innen

forebygging og behandling av gravide og sped- og småbarn og deres familier.

Påmelding

Meld deg på! Du vil snart motta en bekreftelse på e-post.

Personvernerklæring