TUNING IN TO KIDS -Oslo 


Sted:  Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, 0373 Oslo; Forsamlingssalen, 3. etg. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (NB! Flyttet fra Scandic Hotel) 

Merk: Vi arrangerer også kurs i Trondheim i oktober

Tidspunkt: 12. og 13. september 2019 kl 09.00-16.00

Kursleder: Ass. professor Sophie Havighurst

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Pris: kr 7000, - Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk og norsk. Kurset holdes på engelsk.

Kurset er godkjent som vedlikeholdskurs, 12 timer fra Norsk Psykologforening.  

Kurslederkurs i foreldreveiledning

Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering

Tuning in to Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Det kan kombineres med andre intervensjoner, tilbys som en del av individuell oppfølging av familier eller som et gruppebasert foreldrekurs på 6-8 kurskvelder. 

Kurslederkurset inkluderer alt materiale du trenger for å bruke Tuning in to Kids, både manual, filmeksempler og støttemateriell. Støttematerialet finnes også på norsk.

Kurset fokuserer på hvordan foreldre kan veilede barn i å være mer oppmerksomme på følelsene sine og lære å takle både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. 

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgspersoner å

  • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
  • Hjelpe barn med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
  • Hjelpe barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
  • Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
  • Nyte tiden med barnet sitt

Tuning in to kids er forskningsbasert

Studiene viser at Tuning in to kids forbedrer foreldreegenskaper, foreldre-barn-relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd. Spesielt gode resultater finnes i grupper med emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer.

Påmelding

Meld deg på kurset her.  Du vil snart motta en bekreftelse på e-post.

Personvernerklæring