Sårbare relasjoner. Forskning, forebygging og behandling

Tidspunkt:  Onsdag 25. september 2019 kl. 09:00-15:30 

Sted: Gyldendal Akademisk. Sehesteds gate 4, 0164 Oslo, Norway 

Pris: kr 350,- inkl. enkel servering 

Foredragsholdere: Marit Bergum-Hansen, Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson,  Are Brean, Gro Vatne Brean, Sissel Holten, Kari Slinning, Kristin Lund, Aslaug Haug med flereSårbare relasjoner

De siste tiårenes sped- og småbarnsforskning viser at de minste barna har langt større kapasitet enn man tidligere antok. Samtidig understreker forskningen betydningen av utviklingsstøtten barnet får de første leveårene.

Seminardagen fokuserer på forskningsresultater og måter å jobbe med utsatte gravide, barn, unge og deres familier på.

Ledende fagpersoner på feltet gir en faglig oppdatering over kunnskapsgrunnlaget for psykisk helse og utvikling, hovedsakelig basert på forelesernes forskning og kliniske erfaringer, samt ulike publikasjoner fra Gyldendal akademiske.

Program 

09:00 Velkommen. Tidlig innsats-feltet i Norge gjennom siste tiår.
Marit Bergum Hansen, Kompetansetjeneste for tidlig innsats

09:15-09:35 Hjerneutvikling fra fosterliv til voksen alder. Tidlige faktorer og erfaringers betydning. Christian K. Tamnes, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

09:35-09:55 Angst og nytelse i svangerskap og barseltid, Gro Vatne Brean, RBUP Øst og Sør.

09:55-10:15 Hvorfor er longitudinelle studier så viktige for å forstå sped- og småbarns psykiske helse og utvikling. Lars Smith, professor emeritus Universitetet i Oslo

10:15-10:30 Når kroppen er gravid og sjelen syk.
Malin Eberhard-Gran, RBUP Øst og Sør.

10:30-10:40 Pause

10:40-11:00 Familie for første gang. Erfaringer fra nurse-family-partnership-programmet i Norge. Kristin Lund, Familie for første gang, RBUP Øst og Sør

11:00-11:20 Newborn Observation, nyfødtobservasjon sammen med foreldre, både et universelt og et selektert forebyggende tiltak. Kari Slinning, RBUP Øst og Sør.

11:20-11:40 Ikke-dirigerende samtaler - nyttig kompetanse i helsestasjonstjenesten"
Psykologspesialist Aslaug Haug.

11:40-12:00 Foreldre som aktive deltakere i utviklingsstøttende arbeid
Psykologspesialist Hilde Melsom og Astri Lindberg, Kompetansetjeneste for tidlig innsats.

12:00-13:00 Pause

13:00-13:20 Styrken ved bruk av tilknytningsteori og Trygghetssirkelen som ledd i forebyggende foreldreveiledning . Ida Brandtzæg og Stig Torsteinsson, Tilknytningspsykologene.

13:20-13:40 Hvordan møte barnas følelser. Presentasjon av forskningsgrunnlaget for å anbefale et universelt foreldreveiledningsprogram, Tuning in to Teens og Tuning in to Kids.
Evalill Karevold og Rune Flaaten Bjørk, Psykologisk insititutt, Universitetet i Oslo.

13:40-14:00 Hvilke konsekvenser kan det ha for små barn når foreldre overvurderer sitt barns evne til å forstå følelser? Silja Berg Kårstad, NTNU.

14:00-14:15 Pause

14:15-14:45 Relasjonskvalitet i skolen. Hvordan viktig for de yngste elevene.
Sissel Holten, relasjonsveiledning.

14:45-15:15 Musikk og hjernen
Are Brean, Tidsskriftet for den norske Lægeforening og Norges musikkhøgskole

15:15-15:30 Oppsummering og avslutning


Seminaret er nå fulltegnet


Personvernerklæring