Nurture and play

Passer for:  Helsesykepleiere, psykologer, pedagoger, psykiatere, familieterapeuter eller psykoterapeuter som ønsker å lære en lekende og aktiv måte å jobbe på med foreldre/omsorgspersoner og barn i alderen 1-12 år. 

Kursleder: Saara Salto

Pris: 15 000, - for firedagers kurs (trinn 1). Vi serverer alle dager enkel lunsj, samt kaffe og te som er inkludert i kursprisen. 

Vårens kurs er utsatt - ny dato kommer!


Nurture and play (NaP)

Nurture and play (NaP) er en relativt kortvarig intervensjon basert på Theraplay og mentaliseringsteori. Gjennom lekne aktiviteter utvikles både mentaliseringsevnen, evne til turtaking, synkronitet og speiling og det brukes videorefleksjon. NaP er enkel å administrere og kan brukes i foreldrestøttende arbeid i jobbing med barn fra svangerskapet til 5-års alder. NaP kan brukes av jordmor eller helsesykepleier i helsestasjonstjenesten eller på mer spesialiserte arenaer som i BUP/DPS-regi, familievernkontor eller andre tjenestesteder som møter gravide og småbarnsforeldre. NaP kan godt kombineres med andre metoder eller måter å jobbe med foreldre og barn på.

Lek og omsorg

Nurture and play er bygget opp omkring aktive og lekne aktiviteter som fokuserer på synkronitet og speiling. I tillegg fremmer NaP omsorgsgiveres eksplisitte mentalisering gjennom refleksjonsbaserte øvelser, hjemmeoppgaver og/eller videotilbakemeldinger sammen med omsorgsgivere.

Målet er å:

- støtte omsorgsgiverne i å møte barnets behov for oppmerksomhet, beroligelse og omsorg gjennom samstemt samspill.

- støtte omsorgsgiverne i å sette grenser, reparere og engasjere barnet gjennom utviklingsmessig adekvat lek

- fremme barnets evne til å svare på omsorgsgiveres forsøk på kontakt

- gi omsorgsgiverne en større forståelse for barnets behov og følelser

Nurture and Play kan bli gitt til en forelder-barn-dyade, en familie (Familie NaP) eller i en gruppe som starter under graviditeten (Group NaP). Aldersgruppen er 0-5 år.

Denne 4-dagers opplæringen vil gi deg:

  • en gjennomgang av det teoretiske og empiriske grunnlaget
  • kunnskap om hvordan man gjennomfører intervensjonen i praksis

Kursleder:

Opplæringen holdes av Saara Salo. Salo har vært med på utvikling av MIM/ D-EIS, Nurture&play og Theraplay. Salo har mer enn 15 års klinisk og vitenskapelig erfaring fra arbeidet med nære relasjoner. Koblingen mellom teori og klinisk erfaring gjør undervisningen hennes nyansert og relevant for praksis. Salos fokus på å styrke de nære relasjoner for å fremme barnets utvikling og trivsel, har gitt unik tilgang til en solid kompetanse og erfaring fra jobbing med gravide, foreldre og andre omsorgsgivere.

 

Meld interesse

Vi setter opp nytt kurs så snart vi har nok interesserte. 

Personvernerklæring