TUNING IN TO TEENS


Sted: kommer

Tidspunkt: kommer

Kursleder: mer info kommer

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Pris: kr 7000, - Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk og norsk. Kurset holdes på engelsk.

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening

Kurslederkurs i foreldreveiledning

Tuning in to Teens er en ny måte å jobbe med familier på der hovedfokuset ligger i det emosjonelle båndet mellom foreldrene og tenåringen. Foreldrene trenes opp til å møte tenåringens følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og til å støtte sin egen og tenåringens evne til selvregulering. 

Tuning in to Teens er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Det kan kombineres med andre intervensjoner, tilbys som en del av individuell oppfølging av familier eller som et gruppebasert foreldrekurs på 6-8 kurskvelder. 

Undervisningen foregår på engelsk og kurslederkurset inkluderer alt materiale du trenger for å bruke Tuning in to Teens, både manual, filmeksempler og støttemateriell. Støttematerialet finnes også på norsk.

Kurset fokuserer på hvordan foreldre kan veilede tenåringer i å være mer oppmerksomme på følelsene sine, gjenkjenne dem og lære å takle både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. 


Tuning in to teens hjelper foreldre og omsorgspersoner å

  • Redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringer
  • Fremme følelsesmessig kompetanse hos tenåringer
  • Forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringer, og redusere konflikt
  • Øke foreldrenes ferdigheter i å "coache" følelser med sine tenåringsbarn
  • Redusere foreldrenes avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringers følelser
  • Øk eforeldrenes bevissthet / regulering av egne følelser 

  • Tuning in to teens er forskningsbasert

    Studiene viser at Tuning in to teens forbedrer foreldrenes kompetanse i følelsesregulering, foreldre-barn-relasjonen og tenåringers emosjonelle kompetanse og atferd. 

Meld din interesse.  

Vi setter opp nytt kurs så snart vi ser vi har nok interesserte!

Personvernerklæring