MIM Workshop 2021 

Målgruppe: For deg som har erfaring i bruk av Marschak Interaction Method (MIM) og jobber med gravide og sped- og småbarnsfamilier 

Nettbasert: 29.september 2021  kl 9-15:30

Pris: 4500,- 

Kursleder: Saara Salo, kurset holdes på engelsk.


MIM family workshop.

Vi inviterer nå til en heldags workshop for deg som kjenner MIM/D-EIS fra tidligere. Målsettingen med denne typen avansert trening er å øke det tradisjonelle fokuset på MIM-observasjoner - selve foreldre-barn-dyaden - til å se mer på hele familien som system, inkludert de voksnes ferdigheter som foreldre sammen (co-parenting).

Workshopens læringsmål er:

  • Hvordan bruke MIM i familiejobbing

  • Hvordan forstå og skåre (score/ qualitative assesment) familie-MIM-observasjoner

  • Kliniske eksempler vil bli vist, og vi drøfter både teoretiske og praktiske overveielser


Deltakerne vil få tilsendt en lenke til Dropbox-filer 2 uker før workshopen. Materialet inluderer selve presentasjonen som blir holdt, sammen med en egen Family-Interaction Style Rating-manual (pdf), et appendix og foreslåtte artikler dere kan lese. Foreleser benytter zoom-pro-link, invitasjonen vil bli sendt ut til alle deltakerne via epost, sammen med praktisk informasjon om den digitale workshopen.

I workshopen blir du kjent med hvordan samspills-utfordringer kan forebygges. Du bør ha forkunnskaper og erfaring med bruk av MIM  for å delta. 

Workshopen passer for deg som er kommunepsykolog eller som jobber terapeutisk i kommunen, jobber i spesialisthelsetjenesten, BUP, er barneansvarlige i DPS og BUF-etats fagteam o.l som jobber med gravide og sped- og småbarnsfamilier, og kjenner/ har erfaring med MIM- metoden. 

Workshopen holdes av Saara Salo som tidligere har ledet flere MIM-kurs i Norge. Salo har vært med på utvikling av MIM/ D-EIS og Nuture&play og Theraplay. Saara Salo har mer enn 15 års klinisk og vitenskapelig erfaring.  Hennes fokus er å forstå mer av hvordan nære relasjoner formes (parent-child-interaction) og hvordan de fremmer barnets helse og utvikling. Salos fokus på nære relasjoner, - både innen emosjonsfokuset parterapi samt med familier, har gitt unik tilgang til en solid kompetanse og erfaring fra jobbing med gravide, foreldre og andre omsorgsgivere.

Les mer om forskningen bak MIM:https://theraplay.org/index.php/mim-research

Påmelding

 Send din påmelding. Du mottar tilbakemelding om plass på kurset per e-post innen få dager.

Personvernerklæring