MIM Metodekurs september og oktober 2022  

På grunn av stor etterspørsel settes det nå opp nytt kurs i Mim metode høst 2022

Tidspunkt: Kurset vil ha to nettbaserte samlinger: 

Samling nr 1: 28. og 29. september 2o22 kl 9- 15

Samling nr 2: 24. og 25. oktober  2022, kl 9- 15

Sted: Nettbasert 

Pris:  kr 7.500,- 

Kursleder: Saara Salo, kurset holdes på engelsk. 


MIM er en strukturert metode som brukes til observasjon og vurdering av kvalitet og mønster i interaksjon mellom barn og omsorgspersonen, par og gravide.  MIM-metoden kan brukes som en egen intervensjon eller som observasjonsmetode i Theraplay-terapi.

MIM har sin forankring i tilknytningsteori. Kurset starter med en innføring i det teoretiske fundament metoden bygger på, som blant annet intersubjektivitet, mentalisering, emosjonell tilgjengelighet og markert speiling. Bruk av metoden i klinisk praksis blir illustrert ved bruk av 7 ulike treningsfilmer. Det gis også anledning til å ta med egne opptak. 

Kurset passer for deg som er kommunepsykolog eller som jobber terapeutisk i kommunen, jobber i spesialisthelsetjenesten, BUP, er barneansvarlige i DPS og BUF-etats fagteam. Det anbefales at minst to fra hver arbeidsplass deltar.

Les mer om forskningen bak MIM-metoden:https://theraplay.org/index.php/mim-research

PÅMELDING

Send din påmelding i dag! Du vil motta en bekreftelse fra oss på epost i løpet av få dager. 

Personvernerklæring