MIM Workshop infant/toddler feb 2024

Målgruppe: For deg som har erfaring i bruk av Marschak Interaction Method (MIM) og jobber med  sped- og småbarnsfamilier 

Pris: 4500,- per person. 

NB Rabattert pris dersom du tar både infant/toddler og family; 7000,- for begge dager

Sted: Nettbasert

Dato og tid:  1 . februar 2024, kl  9-15:30 

Kursleder: Saara Salo, kurset holdes på engelsk

Sertifisering: Kurset er godkjent som vedlikeholdskurs, 11 timer fra Norsk Psykologforening.  Godkjenning er også søkt i Legeforeningen.

Merk: Det kreves minimum 10 deltakere for at kurset gjennomføres.


MIM workshop infant/toddler 

Vi inviterer til fordypning i bruk av MIM- metoden i arbeid med sped- og småbarnsforeldre. Graviditet og sped- og småbarnsperioden gir unike muligheter for endringsarbeid,  og bruk av MIM gir et godt grunnlag for å systematisere jobbingen. Samtidig kreves dybdekompetanse og forståelse for å utnytte muligheten metoden gir på en god måte.

Gjennom Workshopen får du derfor trening i hvordan MIM/ D-EIS åpner for endringsarbeid spesifikt i denne livsfasen. Du får mange praktiske eksempler og du kan også bringe inn eget materiale dersom du ønsker å jobbe med egne caser. Hvis det er aktuelt ønsker vi at du avtaler dette på forhånd slik at vi kan tilrettelegge og planlegge på forhånd. 

I workshopen blir du kjent med hvordan samspills-utfordringer kan forebygges. Du bør ha forkunnskaper og erfaring med bruk av MIM  for å delta. 

Workshopen passer for deg som er kommunepsykolog eller som jobber terapeutisk i kommunen, jobber i spesialisthelsetjenesten, BUP, er barneansvarlige i DPS og BUF-etats fagteam o.l som jobber med gravide og sped- og småbarnsfamilier, og kjenner/ har erfaring med MIM- metoden. 

Workshopen holdes av Saara Salo som tidligere har ledet flere MIM-kurs i Norge. Salo har vært med på utvikling av MIM/ D-EIS og Nuture&play og Theraplay. Saara Salo har mer enn 15 års klinisk og vitenskapelig erfaring.  Hennes fokus er å forstå mer av hvordan nære relasjoner formes (parent-child-interaction) og hvordan de fremmer barnets helse og utvikling. Salos fokus på nære relasjoner, - både innen emosjonsfokuset parterapi samt med familier, har gitt unik tilgang til en solid kompetanse og erfaring fra jobbing med gravide, foreldre og andre omsorgsgivere.

Les mer om forskningen bak MIM:https://theraplay.org/index.php/mim-research

PÅMELDING

Personvernerklæring