Marte Meo - 2 årig videreutdanning


Kurstype: 2 årig videreutdanning, samlingsbasert med veiledning (100 timer)

Opptakskrav: Høyskole- eller universitetsutdanning. Opptak krever at du jobber med barn, ungdom, foreldre eller andre omsorgspersoner.

Samlinger våren 2022:

29 og 30.mars, 12. og 13. mai, 09.juni

Sted: Skåningsrud skole og ressurs senter (Blaker tidligere Sørum kommune) eller Strømmen (hjemme hos meg). Sted avhenger av hvem som deltar i gruppen.

Tid: kl. 09 - 16 00

Kursleder: Kristin Skogen, psykologspesialist

Passer for: Barnehagelærere, helsesøstre, psykologer, barnevernspedagoger og andre som jobber med familier med småbarn

Kontakt: kristin_skogen@yahoo.no

PÅMELDING SENDES PER EPOST TIL kristin_skogen@yahoo.no

Pris: 6000,- pr semester. Ved sertifisering tilkommer en egen avgift

Marte meo

Marte Meo er en videobasert metode for veiledning av samspill, utviklet av nederlandske Maria Aarts. Metoden tar utgangspunkt i det naturlige samspillet mellom voksne og barn. Den brukes innenfor mange ulike felt, barnehage, skole, eldreomsorg, habilitering, rus, parterapier m.fl.

Opplæringen:

Opplæringen gir teoretisk kunnskap om samspillets betydning for utvikling, ferdighetstrening i bruk av video og hvordan gi tilbakemeldinger på videoene. Opplæringen foregår i gruppe med maksimum 6 personer med 15 heldagssamlinger fordelt på 2 år. Etter endt opplæring kan deltagerne bli sertifiserte Marte Meo - terapeuter.

Krav til utdanning og til arbeidsplassen:

Deltagerne må ha minst treåring pedagogisk eller helsefaglig utdanning fra høyskole eller tilsvarende. Det kreves at deltagerne bruker tid utenom samlingene på å praktisere metoden. Deltagerne må ha tilgang på videokamera og redigeringsverktøy.

Samlinger våren 2022:

29 og 30.mars, 12. og 13. mai, 09.juni

Sted: Skåningsrud skole og ressurs senter (Blaker tidligere Sørum kommune) eller Strømmen (hjemme hos meg). Sted avhenger av hvem som deltar i gruppen.

Tid: kl. 09 - 16 00Kristin Skogen leder utdanningen

Jeg jobber til daglig ved Østbytunet senter for behandling og fagutvikling, familieavdelingen, psykisk helsevern for barn og unge. Utdannet psykolog 1988, spesialist 1998, 2 årig familieterapi videreutdanning, NPFs 2 årige veilednigsprogram, Marte Meo supervisor, NMT fase 1 sertifisert m.m. Har bred erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier, samt veiledning til barnehager og skoler.

Marte Meo metoden har gitt meg et konkret veiledningsverktøy som har vært en svært god hjelp i å se betydning av små detaljer i et samspill. Når jeg ser video sammen med andre får vi automatisk et felles fokus å snakke ut fra. Min erfaring er at de jeg gir tilbakemelding; foreldre, lærere, miljøterapeuter og andre sammen med meg oppdager hvordan de helt konkret, gjennom samspill kan hjelpe barnet videre i sin utvikling.


Personvernerklæring