Marte Meo - 2 årig videreutdanning


Kurstype: 2 årig videreutdanning. Samlingsbasert med veiledning over 3 semestre 

(80 timer veiledning + 2 obligatoriske teoridager høst 2019).

Opptakskrav: Høyskole- eller universitetsutdanning. Opptak krever at du jobber med barn, ungdom, foreldre eller andre omsorgspersoner.

Tidspunkt: Oppstart 22.august 2019

Sted: Oslo (mer info kommer)

Kursleder: Anne Gulliksen Østgaard, barnevernspedagog

Passer for: Barnevernspedagoger, barnehagelærere, helsesøstre, psykologer og andre som jobber med familier med småbarn

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Pris: 28 500, - inkludert sertifisering. Beløpet kan fordeles over 3 semestre om ønskelig. 


Marte meo

Marte meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til aldersdemente. Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.  

Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habilitering. De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager og i eldreomsorgen. 

Om utdanningen

Innholdet på samlingene og i veiledningen knyttes tett opp til ditt praktiske arbeidsfelt. Det forventes at du bruker metoden rett i ditt daglige arbeid for å kunne veiledes på videoopptak av din Marte meo veiledning. 

Maria Aarts kaller det «Learning by doing»; du lærer mens du gjør det, og av supervisjonen i etterkant. Det kreves 2-3 års veiledningsarbeide (ca 100 timer) under veiledning fra en godkjent Marte Meo-supervisor. Du vil altså jobbe parallelt med din egen veiledningsprosess og med barnets (evt voksnes) utviklingsprosess. 

Mottakerne for veiledningen du gir mens du tar utdanningen kan være foreldre eller ansatte på sykehus, helsestasjon, barnehage, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, barne- og ungdomsinstitusjoner, fosterhjem, SFO, skole, ungdomsklubber og aldershjem.


Sertifisering

For å bli sertifisert må det dokumenteres for minst 5 vellykkede endringsprosesser av 10 veiledningsoppdrag. 3 av prosessene skal dokumenteres for både i muntlig, skriftlig og filmredigert form. Sertifisering foretas av Licenced supervicor i Norge og registrering skjer i Marte Meo Internasional Network i Holland.

Oversikt over samlinger

Høstsemester 2019

Uke 34, 22.08

Uke 38, 19.09

Uke 42, 17.10

Uke 46, 14.11

Uke 50, 12.12.


Datoer for samlinger i 2020/2021 settes opp i samarbeid med gruppedeltagerne.

.

Anne Gulliksen Østgaard leder utdanningen

Anne er barnevernpedagog med 28 års erfaring fra barnevernet. Anne ble sertifisert Marte Meo terapeut i 1995 og superviser i 2011. Anne har undervist i Marte Meo metoden ved R-bup fra 2011. 

Anne har jobbet i barneverntjeneste i bydel i oslo, barnehjem, barnevervakta i Follo, seksjonsleder for oppvekst i Oslo kommune, Bufetat i fagteam, fosterhjemstjenesten og i hjemmebaserte tjenester. De siste 3 årene har Anne drevet eget firma; Marte Meo hjelpen. 

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Påmelding

Meld deg på utdanningen. Du vil få bekreftelse på e-post om at vi har mottatt påmeldingen.