Marte Meo - terapeututdanning


Kurstype: 2 årig videreutdanning. Samlingsbasert hver måned med veiledning over 4 semestre 

100 timer veiledning

Opptakskrav: Høyskole- eller universitetsutdanning. Opptak krever at du jobber med barn, ungdom, foreldre eller andre omsorgspersoner.

Tidspunkt: Oppstart 29.august 2022

Sted: Oslo (mer info kommer)

Kursleder: Anne Gulliksen Østgaard, barnevernspedagog. Marte Meo supervisor med 32 års erfaring fra ulike deler av barneverntjenesten. De siste 6 årene har jeg drevet Marte Meo hjelpen .

Passer for: Barnevernspedagoger, barnehagelærere, helsesøstre, psykologer og andre som jobber med familier med småbarn

Kontaktanne.gulliksen@gmail.com

Pris: 30 000, -   Beløpet kan fordeles over 4 semestre om ønskelig. 

I tillegg kommer sertifiseringsavgift kr. 3.500.-

Marte meo

Marte meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til aldersdemente. Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.  

Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habilitering. De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager og i eldreomsorgen. 

Om utdanningen

Innholdet på samlingene og i veiledningen knyttes tett opp til ditt praktiske arbeidsfelt. Det forventes at du bruker metoden rett i ditt daglige arbeid for å kunne veiledes på videoopptak av din Marte meo veiledning. 

Maria Aarts kaller det «Learning by doing»; du lærer mens du gjør det, og av supervisjonen i etterkant. Det kreves 2-3 års veiledningsarbeide (ca 100 timer) under veiledning fra en godkjent Marte Meo-supervisor. Du vil altså jobbe parallelt med din egen veiledningsprosess og med barnets (evt voksnes) utviklingsprosess. 

Mottakerne for veiledningen du gir mens du tar utdanningen kan være foreldre eller ansatte på sykehus, helsestasjon, barnehage, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, barne- og ungdomsinstitusjoner, fosterhjem, SFO, skole, ungdomsklubber og aldershjem.


Sertifisering

For å bli sertifisert må det dokumenteres for minst 5 vellykkede endringsprosesser av 10 veiledningsoppdrag. 3 av prosessene skal dokumenteres for både i muntlig, skriftlig og filmredigert form. Sertifisering foretas av Licenced supervicor i Norge og registrering skjer i Marte Meo Internasional Network i Holland.

For mer informasjon  og påmelding kontakt kursansvarlig:

Anne Gulliksen Østgaard tlf.92204501

Anne.gulliksen@gmail.com.

Anne Gulliksen Østgaard leder utdanningen

Anne er barnevernpedagog med 28 års erfaring fra barnevernet. Anne ble sertifisert Marte Meo terapeut i 1995 og superviser i 2011. Anne har undervist i Marte Meo metoden ved R-bup fra 2011. 

Anne har jobbet i barneverntjeneste i bydel i oslo, barnehjem, barnevervakta i Follo, seksjonsleder for oppvekst i Oslo kommune, Bufetat i fagteam, fosterhjemstjenesten og i hjemmebaserte tjenester. De siste 3 årene har Anne drevet eget firma; Marte Meo hjelpen. 

Kontakt: 

Anne Gulliksen Østgaard tlf.92204501

Anne.gulliksen@gmail.com


Personvernerklæring