CLASS observasjonskurs 

Pre-K (3-6 år)


Sted: Citybox Oslo, Prinsens gate 6, 0152 Oslo

Tidspunkt:  28.oktober kl 10.00 -16.00, 29. okt og 30. okt kl 9.00 - 16.00

Kursleder: Hanne Holme

Passer for: Barnehagelærere og andre som jobber med kvalitetsforbedring i barnehager med barn 3-6 år

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Pris: kr 12 000, - Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk samt sertifiseringsavgift. Kurset holdes på norsk. 

Forbehold: Kurset krever minimum 10 deltakere for å gjennomføres. 

Observasjon av kvalitet i barnehager

CLASS bruker forskningsdrevet innsikt for å forbedre hvordan voksne i barnehager og skoler samhandler med barn. Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. 

Motivasjon for kvalitetsforbedring 

Ved å bruke CLASS kan du vurdere kvaliteten på arbeidet som gjøres i din avdeling. Kvaliteten måles gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av avdelingen og tilrettelegging for kognitiv utvikling og læring. Videre kan observasjonene brukes til å vedlikeholde og forbedre kvaliteten i barnehagen. Metoden er motiverende og gir også kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvaliteten. 


Konkret tilbakemelding

Gjennom CLASS observasjoner i barnehagen får avdelingen en konkret og tydelig tilbakemelding slik at det blir enkelt å støtte de ansattes refleksjon og motivere til forbedringer. Denne 2-dagers observatør-opplæringen gir en grundig forståelse og trening i CLASS i barnehageavdelinger. 

CLASS er forskningsbasert

Classroom Assessment scoring System (CLASS) er prøvd ut i mer enn 150 studier. Forskningen på CLASS viser blant annet at barn som har gått i barnehager eller skoleklasser med høy kvalitet målt med CLASS har bedre akademiske og sosiale ferdigheter. CLASS er også benyttet i norske studier. 


CLASS bruker forskningsdrevet innsikt for å forbedre hvordan voksne i barnehager og skoler samhandler med barn. Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. 

Motivasjon for kvalitetsforbedring 

Ved å bruke CLASS kan du vurdere kvaliteten på arbeidet som gjøres i din avdeling. Kvaliteten måles gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av avdelingen og tilrettelegging for kognitiv utvikling og læring. Videre kan observasjonene brukes til å vedlikeholde og forbedre kvaliteten i barnehagen. Metoden er motiverende og gir også kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvaliteten. 


Hanne Holme leder opplæringen 

Hanne er sertifisert trener i CLASS fra Teachstone og vil lede dere gjennom disse tre dagene. Hanne har videreutdanning i folkehelsevitenskap og lang erfaring fra større interkommunale prosjekter med vekt på arbeid med familier i helsestasjoner og barnehagekvalitet.

Hannes nøkkelkompetanse er barn og unges utvikling og psykiske helse, undervisning, endringsledelse, prosessledelse og prosjektledelse.

hanne@tidlig-innsats.no.

Påmelding

Meld deg på kurset. Du vil få bekreftelse på e-post om at vi har mottatt din påmelding.