CLASS Pre-K (2-6 år)  observasjonskurs - nettbasertSted: Nettbasert

Tid: NB - nye datoer: 31. mars og 1.april  kl 8:30-16:00 

Passer for: Barnehageansatte, PPT og andre som jobber med barnehagebarn.

Kontakt: post@tidlig-innsats.no

Kursholder: Amalie Vatne Brean

Pris: kr 10 000, - Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk, samt sertifiseringsavgift. Kurset holdes på norsk.

Forbehold: Kurset krever minimum 10 deltakere for å gjennomføres. 


Observasjon av kvalitet i barnehager

Nå tilbys CLASS (Classroom Assessment scoring System) observasjonstrening via nett. CLASS observasjon bygger på innsikt fra forskning og praksis og har fokus på å forbedre hvordan voksne samhandler og støtter barn i sin utvikling.  Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag i barnehagen.

Motivasjon for kvalitetsforbedring

Ved å bruke CLASS observasjon kan du vurdere kvaliteten på samspillet de ansatte har med barna. Kvaliteten måles gjennom observasjon av emosjonell støtte, organisering av avdelingen og tilrettelegging for kognitiv utvikling og læring. CLASS observasjonene kan derfor brukes til å forbedre og vedlikeholde kvaliteten i barnehagen. Metoden er motiverende og gir kunnskap om hvordan endringer kan gjøres for å øke kvalitet i samhandling med barna.

Konkret tilbakemelding

Gjennom CLASS observasjoner i barnehagen får avdelingen en konkret og tydelig tilbakemelding slik at det blir enkelt å støtte de ansattes refleksjon og motivere til forbedringer. Denne 2-dagers observatør-opplæringen gir en grundig forståelse og trening i CLASS i barnehageavdelinger eller klasserom.

CLASS er forskningsbasert

CLASS er utviklet på bakgrunn av moderne utviklingspsykologisk forskning, og prøvd ut i mer enn 150 studier internasjonalt. Observasjonsmetoden er utviklet av Karen La Paro, Bridget Hamre og Robert Pianta. Forskningen på CLASS viser blant annet at barn som har gått i barnehager eller skoleklasser med høy kvalitet målt med CLASS har bedre akademiske og sosiale ferdigheter. CLASS er også benyttet i norske studier -

CLASS bruker forskningsdrevet innsikt for å forbedre hvordan voksne i barnehager og skoler samhandler med barn. Slik at barna opplever trygghet, livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag.  

Sertifisering

Kurset gir en grundig innføring i observasjonsmetoden og vil være en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og øvelser. Etter kurset vil du få tilgang til treningsvideoer slik at du kan øve deg frem mot en reliabilitetstest som igjen gir en sertifisering i metoden. 

Amalie Vatne Brean

Amalie er utdannet psykolog og jobber klinisk med unge, gravide og foreldre. Amalie har fordypning innen graviditet og tiden etter fødsel, utviklingspsykologi, nevrobiologi, affektregulering og intersubjektiv forståelse av relasjoner.

Amalie bor og jobber for tiden i København og i tillegg til sin fagkompetanse i psykologi er Amalie en ressurs for oss innen prosjektutvikling, kurskoordinering og foredrag.


Påmelding

Send din påmelding i dag! Du vil motta en bekreftelse fra oss på epost i løpet av få dager.

Personvernerklæring